Home
   


-------------------------------------------------
W obecnym składzie: Maga śpiew; Małgorzata Litwinowicz flet poprzeczny; Sylwia Świątkowska skrzypce, fidel płocka, flety; Jarek Kaczmarek gitara akustyczna; Wojciech Stasiak – gitara akustyczna; Tomasz Żur gitara basowa; Janusz Kossakowski perkusja, instr. perkusyjne gramy od 1999 roku (od 2001 roku wspiera nas Małgorzata Madejska śpiew). foto

W czerwcu 2001 roku Kontraburger brał udział w międzynarodowym festiwalu muzyki folkowej FOLKOPRANIE w Skierniewicach, gdzie zdobył pierwszą nagrodę. Występ ten zaowocował zaproszeniem nas na jeden z najbardziej prestiżowych europejskich festiwali folkowych Tanz & Folkfesta w Rudolstadt (Niemcy, lipiec 2002). Inne ważniejsze kocerty to występy na: Festiwalu Konfrontacje Teatralne w Gar-dzienicach (2001) i Nowej Tradycji 2002 w Warszawie (złote gęśle dla Sylwii Świątkowskiej dla najlepszej instrumentalistki).

W naszych muzycznych poszukiwaniach poruszamy się na pograniczu różnych stylów
i konwencji. Muzyka Kontraburgera bywa określana jako: art folk, rock akustyczny, entnojazz. Czerpiąc inspiracje z muzyki różnych kultur, traktujemy ją jako dramaturgiczny element, współgrający z autorskim bądź też literackimi tekstami.
To muzyka, która wyrasta z zadziwienia nad nierzeczywistością codzienności
i realnością wyobraźni.

W grudniu 2002 roku nagraliśmy naszą pierwszą płytę Kontraburger wydaną przez Ars Mundi.