Powrót do strony głównej

MALI AMBASADOROWIE 2014
OPOWIEDZ SWOJĄ KULTURĘ

Projekt "Mali ambasadorowie 2014", tworzony przez Stowarzyszenie Opowiadaczy Grupa Studnia O., obejmuje cykl warsztatów artystycznych dla dzieci o podwójnej tożsamości kulturowej, zakończonych przygotowaniem scenariuszy i prezentacją spektakli z udziałem dzieci oraz artystów w ważnych instytucjach kultury w Warszawie.

Bezpośrednimi adresatami projektu – uczestnikami warsztatów edukacyjno-artystycznych i twórcami widowisk narracyjnych - są polskie dzieci o podwójnej tożsamości kulturowej: dzieci romskie, afrykańskie i tureckie oraz ich polscy rówieśnicy zainteresowani wielokulturowością Warszawy.

Projekt "Mali ambasadorowie 2014" jest kontynuacją i rozwinięciem projektu "Mali ambasadorowie. Opowiedz swoją Warszawę", który został zrealizowany w 2013 roku przy wsparciu Biura Edukacji M.St.Warszawy. Opowieści tradycyjne i współczesne, wizualizacje, mapy, piosenki, które narodziły się w czasie spotkań opowiadaczy i zaproszonych gości merytorycznych z uczestnikami warsztatów, złożyły się na scenariusze finałowych spektakli, które zaprezentowaliśmy na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Opowiadania w Instytucie Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie – listopad 2013). Uczestnicy projektu zyskali kompetencje "małych ambasadorów" swoich kultur, które zostaną wykorzystane i rozwinięte w trakcie tegorocznej kontynuacji projektu.

Projekt "Mali ambasadorowie 2014" obejmuje równolegle trzy ścieżki tematyczne:

  • ścieżkę romską,
  • ścieżkę afrykańską,
  • ścieżkę turecką.

Ścieżka romska jest adresowana do uczniów Zespołu Szkół Specjalnych na Pradze (ul. Weterynaryjna 3, gdzie zwyczajowo są posyłane dzieci romskie. Efektem pracy warsztatowej jest prezentacja widowiska "Harfa Papuszy", spektaklu muzycznego z udziałem dzieci romskich i ich polskich kolegów, opartego na wierszach cygańskiej poetki Papuszy i fragmentach książki Angeliki Kuźniak "Papusza". Podczas spotkania wykorzystamy fragmenty filmu "Papusza" Joanny Kos-Krauze oraz nagrań archiwalnych wywiadów Jerzego Ficowskiego z Papuszą. Pokaz odbędzie się w szkole macierzystej oraz w Teatrze Stara Prochownia w Warszawie.

Ścieżka afrykańska jest realizowana w Afrykańskiej Szkole Ruchu i Tańca Uanga (ul. Dzika 4), podlegającej Fundacji African Roots i skupiającej środowisko afrykańskie w Warszawie. Opowiadanie tradycyjnych tradycyjnych opowieści afrykańskich będzie połączone z muzyką, pieśniami i tańcem. Z instruktorami z Grupy Studnia współpracuje muzyk o afrykańskich korzeniach Gaspar Conde. Efektem pracy warsztatowej jest prezentacja widowiska "Afrykańskie bajanie" w instytucji macierzystej i w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Widowisko będzie nawiązywało do czasowej wystawy muzealnej dotyczącej relacji polsko-afrykańskich (polscy podróżnicy w Afryce) i wystawy afrykańskich fotografii Ryszarda Kapuścińskiego.

Ścieżka turecka jest adresowana do dzieci polsko-tureckich. Uczestnicy wezmą udział w cyklu warsztatów artystyczno-edukacyjnych, odwołujących się do tureckiej tradycji ustnej (teatr cieni Karagoz), we współpracy z instytucjami kulturalnymi ważnymi dla społeczności tureckiej w Warszawie i z udziałem wybitnych specjalistów tureckiej tradycji ustnej, którzy współtworzą ofertę kulturalną: turkolożka dr Agnieszka Kaim z Grupy Studnia O., Koray Erkok (turecki aktor teatralny i filmowy, współpracujący obecnie z Teatrem Polskim w Warszawie i z polską sekcją International Theatre Institute), Umut Nebioglu (animator tradycyjnego tureckiego teatru cieni, który poprowadzi warsztat z robienia i animowania figurek teatru cieni). Warto zaznaczyć, że turecka część "Małych ambasadorów" będzie wpisywać się w nurt wydarzeń kulturalnych z okazji 600-lecia nawiązania polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych, przypadającego w 2014 roku. Efektem pracy warsztatowej będzie prezentacja spektaklu w szkole macierzystej i w Państwowym Muzeum w Wilanowie.

Projekt "Mali ambasadorowie 2014" wychodzi naprzeciw potrzebie większego otwarcia, integracji społecznej oraz komunikacji między warszawskimi dziećmi w wieku szkolnym, reprezentującymi podwójną tożsamość kulturową, a ich polskimi rówieśnikami. Jednocześnie projekt ma szerszy aspekt integracyjny: chodzi o dialog i wymianę między różnymi instytucjami reprezentującymi z jednej strony kultury mniejszości etnicznych Warszawy (fundacje, stowarzyszenia, centra kultury, szkoły) a z drugiej – znaczące placówki edukacyjne i artystyczne jako ważne miejsca komunikacji międzykulturowej (muzea, ośrodki teatralne).

"Mali ambasadorowie" są również szansą, by narracja wielokulturowości nabrała artystycznego, indywidualnego wymiaru. Uczestnicy warsztatów, a zarazem podmiotowi twórcy wydarzeń edukacyjno-artystycznych, mają konkretne imiona, swój niepowtarzalny świat wspomnień i doświadczeń – nie odtwarzają tradycyjnych struktur narracyjnych swojej kultury, lecz nadają jej własny, niepowtarzalny koloryt, przekraczając etykietkę "etnicznej ciekawostki".

"Mali ambasadorowie" stanowią wreszcie unikatową propozycję współtworzenia projektów artystycznych przez dzieci i dorosłych artystów, odwołując się z jednej strony do tradycyjnej formy edukacji ustnej przez "naśladowanie mistrza", z drugiej – uwzględniając odrębność i podmiotowość młodego twórcy, co pozwala stworzyć wydarzenie, którego odbiorcami mogą być zarówno dzieci, jak i dorośli.

Projekt jest realizowany od marca do końca listopada 2014 roku, przy wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy.