Projekt trwał ponad rok – od lutego 2002 do marca 2003.
Kiedy zaczynaliśmy poszukiwania piaseczyńskich opowieści, mieliśmy wrażenie, że mamy do czynienia z zupełnie pustą przestrzenią, miejscem, w którym nikt nic nie pamięta. Ludzie pytani
o synagogę nie bardzo wiedzieli gdzie należy nas kierować, słowo "mykwa" nie wywoływało
nawet zamyślenia. Po prostu nikomu się nie kojarzyło z żadnym miejscem w Piasecznie.
Synagogę rozebrano w 1978 roku (niektórzy z nas chodzili już wtedy do szkoły), a mykwa stoi
do dzisiaj, jest tam kawiarnia internetowa, a o źródle bijącym w podziemiach wiedzą naprawdę nieliczni. Nazwisko Kelman Szapiro nikomu właściwie nic nie mówi, nie ma śladu po żydowskich piekarniach, zakładach szewskich, wielojęzyczny gwar słynnych piaseczyńskich jarmarków zamilkł, także w pamięci mieszkańców miasteczka.
Chcieliśmy go choć na chwilę przywołać. W maju 2002 roku pojawiliśmy się w Liceum im. Dywizji Kościuszkowskiej przy ul. Chyliczkowskiej 17, tam mieliśmy zamiar przeprowadzić warsztaty zmierzające do widowiska, wieczoru opowieści, w czasie którego pojawiłyby się historie z przed-wojennego, polsko-żydowskiego miasteczka. Działaliśmy też w innych piaseczyńskich szkołach
– do niektórych nas zapraszano, w innych wyrażano grzeczny brak zainteresowania, a do jeszcze innych po prostu nas nie wpuszczano.
Od września 2002 do lutego 2003 prowadziliśmy w Piasecznie i w Warszawie spotkania war-sztatowe, w których wzięło udział łącznie około 500 dzieci w różnym wieku (od III klasy szkoły podstawowej do III klasy gimnazjum). Jednym z rezultatów takich spotkań, pomysłem zapro-ponowanym przez licealistów z Chyliczkowskiej było właśnie stworzenie tej strony internetowej.

Finał projektu odbył się w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie. Zainteresowanie piaseczyńskimi opowieściami przerosło nasze oczekiwania, nie spodziewaliśmy się ponad 140 osób. Gośćmi wydarzenia byli Tadeusz Rolke, fotografik, autor wystawy "Tu byliśmy" poświęconej chasydom oraz Jerzy Dusza z Piaseczna.

Projekt Taniec opowieści, czyli chasydzi Piaseczna był finansowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundację Batorego oraz Fundację Forda.
W ramach projektu współpracowaliśmy m.in. z Żydowskim Instytutem Historycznym
w Warszawie, Instytutem Kultury Polskiej UW, Działem Edukacyjnym Zamku Królewskiego w Warszawie.